Hồ Chí Minh đầu tiên nổi lên như một tiếng nói thẳng thắn cho nền độc lập Việt khi sống như một người đàn ông trẻ ở Pháp trong Thế chiến I

 

Hồ Chí Minh đầu tiên nổi lên như một tiếng nói thẳng thắn cho nền độc lập Việt khi sống như một người đàn ông trẻ ở Pháp trong Thế chiến I. Lấy cảm hứng từ cuộc cách mạng Bolshevik, ông gia nhập Đảng Cộng sản và đi đến Liên Xô. Ông đã giúp thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương vào năm 1930 và Liên đoàn cho độc lập của Việt Nam, hoặc Việt Minh, vào năm 1941, kết thúc chiến tranh thế giới II, lực lượng Việt Minh cướp chính thành phố phía Bắc Việt của Hà Nội và tuyên bố một nhà nước Việt Nam Dân chủ (hoặc Bắc Việt Nam) với Hồ làm chủ tịch. Được biết đến như là “Bác Hồ”, ông sẽ phục vụ ở vị trí đó trong 25 năm tiếp theo, trở thành một biểu tượng của cuộc đấu tranh của Việt Nam cho sự thống nhất trong một cuộc xung đột lâu dài và tốn kém với chế độ mạnh mẽ chống cộng sản ở miền Nam Việt Nam và đồng minh mạnh mẽ của nó, Hoa Kỳ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s